Tartu Lasteaed Tõruke

 

Tartu Lasteaed Tõruke on väike 4-rühmaline munitsipaallasteaed Tartus Tammelinna piirkonnas.
Lasteaed on avatud iga päev kl. 7 - 18, õppetöö toimub eesti keeles, asume aadressil Tamme pst 43a Tartu.
Lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku ning on praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele. Õppe- ja kasvatusprotsess lähtub laste individuaalsetest võimetest ja vajadustest, kasutatakse erinevaid õppemetoodikaid.

 

TEADE!

Alates 1. jaanuarist 2018 peab  lapsevanem tasuma 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast  ühe lapse kohta kuus (kogu aasta).

Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on:

alates 01.01.2018  70,50 eurot (st 15% 470 eurost).

Täpsem info on  saadaval Tartu linna kodulehel http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#lapsevanema-kulud 

 

 

Meie asukoht

Viimati muudetud: 2018.01.08