Tartu Lasteaed Tõruke

Tartu Lasteaed Tõruke avati 1962. detsembris. Lasteaed on 4-rühmaline, eesti õppekeelega Tartu linna munitsipaallasteaed. Lasteaia struktuuri muudetakse vajadusel direktori käskkirjaga, struktuuri aluseks on laste koosseis. 2022/2023 õppeaastal on moodustatud 3 aiarühma ja 1 sobitusrühm.

Tartu Lasteaed Tõruke asub vaikses Tammelinna eramute piirkonnas, mis on ühtlasi lastele ka avastusterohkeks õpikeskkonnaks.

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) ja Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustikku ning on liitunud „Kiusamisest vabaks” lasteaedade programmiga. Õppetegevustes kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid, õpikäsitus on lapsest lähtuv ja põhineb üldõpetuse põhimõtetel. 2020.a sügisest on lasteaed Tõruke ühinenud ELIIS (e-lasteaed) infosüsteemiga

Meie asukoht

Viimati muudetud: 2023.04.13