Tartu Lasteaed Tõruke

Tartu Lasteaed Tõruke avati 1962. detsembris. Lasteaed on 4-rühmaline, eesti õppekeelega Tartu linna munitsipaallasteaed. Lasteaia struktuuri muudetakse vajadusel direktori käskkirjaga, struktuuri aluseks on laste vanuseline koosseis ja eripära. 2023/2024 õppeaastal on moodustatud 4 aiarühma.

Tartu Lasteaed Tõruke asub vaikses Tammelinna eramute piirkonnas, mis on ühtlasi lastele ka avastusterohkeks õpikeskkonnaks.

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) ja Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustikku ning on liitunud „Kiusamisest vabaks” lasteaedade programmiga. Õppetegevustes kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid, õpikäsitus on lapsest lähtuv ja põhineb üldõpetuse põhimõtetel.

Meie asukoht

Viimati muudetud: 2024.01.25