Kodukord

Lasteaia kodukord on kinnitatud hoolekogu 21. 02.2017. a koosoleku otsusega.

Kodukord