Lasteaiast

Tartu Lasteaed Tõruke on väike ja omanäoline õppeasutus, kus kõik õpetajad tunnevad kõiki lapsi ja lapsed kõiki õpetajaid.

Õppekavas rõhutatakse looduse, tervise ja keskkonna tähtsust. Palju pööratakse tähelepanu arendavate tegevuste läbiviimisele õuealal ning laste tervise hoidmisele ja tugevdamisele.

Keskseteks teemadeks on koduloost lähtuvad teemad ning rahvakalendri tähtpäevad, mille aluseks on looduse aastaring. Lasteaias pööratakse palju tähelepanu uurimisele ja vaatlemisele looduses ja ümbritsevas keskkonnas, õppetegevust toetatakse sagedaste õppekäikudel viibimistega väljaspool territooriumi. 

Lasteaed väärtustab lapse rõõmu ja loomulikku ning vaba tegutsemislusti, mille kaudu tekib huvi ümbritseva elu vastu ning soov õppida.
Peame oluliseks usaldusväärset ja sõbralikku õhkkonda nii laste kui töötajate hulgas ning väärtustame koostööd vanematega.
Lisaks õppekavast tulenevatele tegevustele tegutsevad lasteaias huviringid, millest on võimalik lapsel huvi ja lapsevanema soovi korral osa võtta.

Lasteaed võtab aktiivselt osa erinevatest ülelinnalistest üritustest ning osaleb Tammelinna Seltsi tegevustes. Heaks koostööpartneriks on kujunenud piirkonna raamatukogu.

Lasteaial on oma laul ja tunnuslause:

USU ENNAST NAGU TÕRU, SIIS SAAB SINU ELUST TAMM..... (Valmar Adams „Õhtune valgus”1984)

Meie visioon: Hea on tõrul sirguda suure tamme all
Rõõmsameelne laps loovas ja arendavas kasvukeskkonnas, kus arvestatakse iga lapse individuaalsust ning saavutatakse kooliks valmisolek.
Missioon: Koostöös vanematega hoiame ja tugevdame laste tervist, suuname laste isiksuse arengut ja kujundame nende väärtushinnanguid, valmistades nad kooliks ette.