Toitlustamine lasteaias

Alates 1.07.2021 valmistab lastele ja töötajatele toitu meie lasteaia köögis P.Dussmann Eesti OÜ. Köögiruumid on antud firmale rendile kuni 30.06.2024.
Lasteaia toitlustamisele on taotletud ökomärgistus, st vähemalt 51 % sisseostetud toorainest, millest lastele toitu valmistatakse, on pärit mahepõllumajanduslikust tootmisest
Toiduraha
Toidupäeva hinna määrab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor. Lasteaia hoolekogu on kehtestanud toidupäeva hinnaks alates 1.septembrist 2022. a 2,10 €  (0,50 € hommikusöök, 1,05 € lõunasöök ja 0,55 € õhtuoode).

Hind kehtib kõikides rühmades. Vanemal on võimalik loobuda erinevatest toidukordadest teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 7 tööpäeva.
Lapse toitlustamise eest tasutakse tegelike toidukordade alusel.

Kohatasu
Alates 01.01.2020  on kohatasu suurus  81  eurot. Kui pere kaks või rohkem last kasutavad kohta munitsipaallasteaias või -hoius siis pere teise lapse eest tasutakse kohatasu 50% ning kolmanda ja iga järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea. Kohatasu erisuste rakendamiseks peab vähemalt üks vanem ja lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.
Kui laps kasutab lasteasutuses kohta osakoormusega siis lapsevanema poolt kaetav osa on ühes kuus koormuse ja kohatasu korrutis (arvestades pere laste kohta ülaltoodud erisusi kohatasu suuruses) määrus:  https://www.riigiteataja.ee/akt/407072016001

Lapsevanem tasub lasteaia toiduraha ja kohatasu iga kuu 20. kuupäevaks.