Toitlustamine lasteaias

Alates 2016. aasta augustist  valmistab lastele ja töötajatele toitu meie lasteaia köögis OÜ LunchTime & Catering
Köögiruumid on antud firmale rendile kuni aastani 2021.

Toiduraha
Lapse ühe toidupäeva eest tuleb vanemal tasuda 1.50 € (hommikusöök 0,38 €, lõunasöök 0,75 €, õhtuoode 0,37 €)
Hind kehtib kõikides rühmades, vanemal on võimalik loobuda  erinevatest toidukordadest teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 7 tööpäeva.
Lapse toitlustamise eest tasutakse tegelike toidukordade alusel.

Kohatasu
Alates 01.01.2020  on kohatasu suurus  81  eurot. Kui pere kaks või rohkem last kasutavad kohta munitsipaallasteaias või -hoius siis pere teise lapse eest tasutakse kohatasu 50% ning kolmanda ja iga järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea. Kohatasu erisuste rakendamiseks peab vähemalt üks vanem ja lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.
Kui laps kasutab lasteasutuses kohta osakoormusega siis lapsevanema poolt kaetav osa on ühes kuus koormuse ja kohatasu korrutis (arvestades pere laste kohta ülaltoodud erisusi kohatasu suuruses). määrus:  https://www.riigiteataja.ee/akt/407072016001

Lapsevanem tasub lasteaia toiduraha ja kohatasu iga kuu 20. kuupäevaks.