SUVINE TÖÖKORRALDUS

Info suvisest töökorraldusest lasteaias
 

Alates 11.06 on suletud Oravate (kooliminejad lapsed) rühm. Lapsed jagatud kolme vahel (täpsem info rühmaõpetajalt).
Alates 22.06 on suletud Naerulindude rühm. Lapsed jagatud Sipelgate ja Siilikeste rühmadesse.
Alates 29.06 on suletud Sipelgate rühm. Kõik lapsed Siilikeste rühmas.
 

01. - 31.07 on  lasteaed suletud (Tartu LV HO juhataja 09.03.2020.a korraldus nr 3).
 

Alates 03.08 on avatud Siilikeste ja Oravate rühm. Lasteaeda tulevad lapsed jaotatakse kahte rühma.
Alates 10.08 on avatud Naerulindude rühm.
Alates 17.08 on avatud kõik rühmad.