OLULINE: Lasteaed suveperioodil

Seoses töötajate puhkustega ja sellest tulenevalt rühmade sulgemisega on töö korraldatud suveperioodil järgmiselt: 
13. juunini on avatud kõik rühmad.
NAERULINDUDE RÜHM ON SULETUD 14. juunist kuni 1. augustini.
SIPELGATE RÜHM ON SULETUD  21. juunist kuni 15. augustini.
ORAVATE RÜHM ON SULETUD  21. juunist kuni 10. augustini.  
SIILIKESTE RÜHM ON SULETUD 28. juunist kuni 15. augustini.
Kui oma rühm on suletud, paigutatakse selles käivad lapsed teistesse rühmadesse. Täpsem info rühmaõpetajatelt.                         
21.-30. juuni on avatud rühm, kus on kogu maja lapsed koos.
01. juulist - 31. juulini  töötab lasteaias suverühm, kus käivad lapsed eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel.
Alates 16. augustist on avatud kõik rühmad ja kõik õpetajad on tööl oma rühmades.

SOOVIME KÕIGILE KOSUTAVAT SUVEPUHKUST!