Päevakava 2020/2021 õ-a

Kellaaeg

                               Tegevus

 

7.00- 8.30

 

           Laste saabumine lasteaeda

 • Suhtlemine vanematega
 • Individuaalsed ja väiksele grupile kavandatud tegevused
 • Laste vaba mäng

8.30-9.00

           Hommikusöök

9.00-9.20

           Hommikuring

 

9.20-12.00

           Planeeritud õppetegevused

 • Muusika- ja liikumistegevused
 • Üldõpetus, kunstitegevused
 • ​Õppe- ja loovmängud   

           Õuesviibimine

 • Õuemängud, vaatlused
 • ​Õppekäigud, loovtegevused

12.00-12.45

           Riietumine,
           ettevalmistused lõunasöögiks 

           L
õunasöök

13.00-15.00

           Ettevalmistus uneajaks,
           unejutu kuulamine.

           Puhkeaeg

15.00-15.30

   Riietumine, ettevalmistus õhtuooteks

15.30

           Õhtuoode

 

16.00-18.00

            Muud tegevused

 • Individuaalne töö lastega
 • Vaba mäng toas ja õuealal
 • Suhtlemine vanematega

   

Kõik rühmad on avatud kl. 7.00 - 18.00.

Päevakava kehtib lasteaia sobitusrühmas, liitrühmas ja kahes aiarühmas; kooskõlastatud 27.08.2020. a pedagoogilisel nõupidamisel.

Rühmaõpetajatel on õigus vajadusel päevakava muuta  (n. õppekäikude, väljasõitude korral).