Töötajate koosseis

Õpetajad:
Triin Virk - Sipelgate rühm
Moonika Ojala - Siilikeste rühm
Tatjana Zjatjuk - Siilikeste rühm
Helgi Und - Naerulindude rühm
Katre Müür - Naerulindude rühm
Riina Seli - Oravate rühm
Tiina Ranna - Oravate rühm
Ruti Põder - liikumisõpetaja
Signe Granström - muusikaõpetaja
Siiri Süvaorg - logopeed

Õpetajat abistav töötaja:
Greete Undrits - Sipelgate rühm

Õpetaja abid:
Ingrid Saarna - Sipelgate rühm
Ülle Laine - Siilikeste rühm
Piret Ploom-  Naerulindude rühm
Anneli Udel - Naerulindude rühm
Maimu Kolossova - Oravate rühm

Juhtkond:
Ruti Põder- majandusjuhataja
Kai Kikkas- lasteaia juht


Töötajatega saab ühendust võtta helistades rühmatelefonidele (Sipelgate rühm 53773223, Siilikeste rühm 56744564, Naerulindude rühm 53922146, Oravate rühm 53562545) või kirjutades toruke@tartu.ee