Päevakava

  TARTU  LASTEAED  TÕRUKE 

PÄEVAKAVA  2023/2024 õ-a

Kellaaeg

Tegevus

 

7.00- 8.30

 

Laste saabumine lasteaeda

 • Suhtlemine vanematega
 • Individuaalsed ja väiksele grupile kavandatud tegevused
 • Laste vaba mäng

8.30-9.00

Hommikusöök

9.00-9.30

Hommikuring

 

9.20-12.00*

Kavandatud õppetegevused

 • Muusika- ja liikumistegevused
 • Üldõpetus, kunstitegevused
 • Õppe- ja loovmängud                      Õuesviibimine
 • Õuemängud, vaatlused
 • Õppekäigud, loovtegevused

12.00-12.45

Riietumine, ettevalmistus lõunasöögiks

lõunasöök

13.00-15.00

Ettevalmistus puhkeajaks, jutu kuulamine, puhkeaeg

15.00-15.30

Riietumine, ettevalmistus õhtuooteks

15.30

Õhtuoode

 

16.00-18.00

Muud tegevused

 • Individuaalne töö lastega
 • Huviringid
 • Vaba mäng toas ja õuealal
 • Suhtlemine vanematega

Rühmaõpetajatel on õigus vajadusel päevakava muuta (n. õppekäikude, väljasõitude korral)    

*va kooliminejate rühm, kes tuleb õuest kl 12.30