Kodukord

Lasteaia kodukord on kinnitatud hoolekogu 15.11.2021.a koosoleku otsusega.

Kodukord